• ID저장
  • ID
  • Password

Logo

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
정보수정 / 수강신청 / 마이페이지
ENGLISH SPEAKING NO.1
공지사항
  • 커뮤니티
  • 공지사항
공지사항 게시판입니다.
신속한 정보, 공지, 알림등에 관한 소식을 가장 빠르게 전달 해 드립니다.
번호 제목 첨부파일 글쓴이 글쓴날짜 조회수
30   5월 휴강안내     관리자 2024-05-01 5589
29   부활절연휴 휴강안내     관리자 2024-03-11 1521
28   설연휴 휴강안내     관리자 2024-02-12 397
27   10/9 한글날 휴강안내     관리자 2023-10-09 1096
26   추석연휴 휴강안내     관리자 2023-09-18 384
25   5월 휴강일 공지     관리자 2023-04-27 493
24   삼일절 휴강 공지     관리자 2023-03-01 485
23   설연휴 휴강안내     관리자 2023-01-24 1036
22   10월 휴강일 공지     관리자 2022-10-02 891
21   6/6 현충일 휴강안내     관리자 2022-06-05 838
20   6/1 지방선거일 휴강안내     관리자 2022-05-29 792
19   5/5 어린이날 휴강 공지     관리자 2022-05-03 950
18   부활절 휴강 안내     관리자 2022-04-11 1055
17   3월 휴강안내     관리자 2022-02-26 1012
16   홈페이지 보안업그레이드 중입니다.     관리자 2022-02-10 1017
15   설날 연휴 휴강안내     관리자 2022-01-25 1030
14   신정연휴 휴강안내     관리자 2021-12-27 1283
13   성탄절 공휴일 휴강 안내     관리자 2021-12-14 1159
12   10월 대체공휴일 휴강안내     관리자 2021-09-30 13482
11   추석연휴 휴강안내     관리자 2021-09-16 1277
 
 1 [2] 

Quick Menu